Zařízení KVET

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla oproti klasické výrobě energií umí teplo využít efektivně
a zužitkovat ho na teplo do otopné soustavy a na ohřev teplé užitkové vody s nižšími požadavky
na vstupní palivo.


Je nejúčinnější cestou přeměny energie paliva na využitelnou energii (elektřinu a teplo)
Díky využití tepla z výroby elektřiny šetří palivo i životní prostředí.

 

Kogenerační jednotky

Základ každé kogenerační jednotky tvoří soustrojí motor-generátor. Pohonná jednotka vychází z koncepce pístového motoru upraveného na spalování zemního plynu. Generátor je synchronně
roztáčen a vytváří tak napětí s frekvencí 50 Hz, což umožňuje bezproblémové přifázování elektrické energie do distribuční soustavy. Motor i generátor  produkují teplo, které je odváděno
vodou přes oddělovací výměník, do topného systému. Zdroj energie je tak využit dvakrát, a účinnost zařízení je tak podstatně vyšší.

>> Princip funkce kogenerační jednotky <<



TH Prachatice má k dispozici dvě kogenerační jednotky MGJ 1100. Každá z těchto jednotek má elektrický výkon 1 MW a tepelný výkon 1,2 MW.

 

Parní protitlaká turbína

TH Prachatice má taktéž k dispozici parní protitlakou turbínu, která využívá tepelnou energii v páře, vycházející z kotle K4 a pomocí generátoru vyrábí střídavý proud.

   

 

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: