OTÁZKY

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

1. Je možné připojit dům v dané lokalitě k CZT ?
Zašlete nám prosím svůj dotaz pomocí formuláře na našich webových stránkách, nebo
kontaktujte některého z techniků. Telefonní čísla neleznete v sekci Kontakty.

2. Kdy začíná a končí topná sezóna ?
Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí   nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.
viz. stránka Pravidla vytápění

3. Jaká je cena 1 m3 teplé vody ?
Cenu teplé vody ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. O cenách, nelze takto vyjadřovat, neboť
podle tohoto zákona musí být cena vymezena i kvalitativními a dodacími podmínkami. Rozpětí
těchto podmínek u dodávek teplé vody, zejména rozpětí 45°C - 60°C neumožňuje stanovit pro
dodávku teplé vody jednu přímou a objektivní cenu za m3. Případnou průměrnou teplotu teplé vody
nelze také považovat za dostatečnou podmínku pro takovouto cenu v kč/m3. Někteří koneční
spotřebitelé, kteří teplou vodou vysloveně šetří a mají roční spotřebu 1 - 2 m3 , si po vyúčtování
vypočtou cenu teplé vody, která u nich činí např. 800 - 1000,- Kč/m3 a na tuto cenu si poté obvykle
neoprávněně stěžují. Je samozřejmé, že se snižující se spotřebou teplé vody u jednotlivých uživatelů bytů
nebo nebytových prostorů se takováto cena v Kč/m3 zvyšuje
(což je dáno i podílem základní složky stanovené nezávisle na spotřebě podle
podlahové plochy), i když celková výše úhrady za dodávku teplé vody v Kč se s klesající spotřebou
teplé vody snižuje... (Úhrada za dodávku tepla, K. Bašus, P. Maďar)

4. Proč je nutné 30% nákladů na teplou vodu rozúčtovávat dle podlahové plochy ?
Náklady na teplo k přípavě teplé vody připadající na zúčtovací jednotku se rozdělují na složku
základní (30% nákladů na tepelnou energii určenou k ohřevu vody) a na složku spotřební (70%
nákladů na tepelnou energii určenou k ohřevu vody). Základní složka v sobě zahrnuje náklady, které
vznikají bez ohledu na velikost odběru teplé vody. Je to především pohotovost v dodávce teplé vody,
která je zajišťována bez ohledu na to, zda spotřebitel teplou vodu odebírá či nikoliv, tzn. že teplá
voda o požadované teplotě je neustále k dispozici u každého spotřebitele a to i v případě jeho
dlouhodobé nepřítomnosti, během které neodebírá. Tato neustálá pohotovost je spojená zejména s
náklady na zajištění cirkulace teplé vody a zahrnuje v sobě i ztráty ve vnitřních rozvodech teplé vody a
proto je potřebné, aby tyto náklady hradili všichni odběratelé bez ohledu na výši odběru. Pro
rozúčtování základní složky nákladů na tepelnou energii určenou k ohřevu teplé vody mezi zúčtovací
jednotky připojené ke společnému místu přípravy teplé vody se použije podíl podlahových ploch
jednotlivých zúčtovacích jednotek (objektů).

5. Na koho se mohu obrátit, když mám připomínky k vyúčtování tepelné energie ?
Vaši připomínku zašlete prosím prostřednictvím formuláře Reklamace vyúčtování.
Bezprostředně po obdržení připomínky se začneme problémem zabývat a kontaktujeme vás pomocí
údajů zadaných ve formuláři s návrhem na řešení vaší situace.

6. Ověřuje se správná funkce měřiče tepla ?
Každý měřič tepla musí být odeslán na cejchování každé čtyři roky. Na tuto pravidelnou
kontrolu a kalibraci posíláme měřiče zpravidla mimo topnou sezónu.

 

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: