Předmět činnosti

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

Hlavním předmětem činnosti společnosti Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. je výroba tepla, elektrické energie a rozvod tepla a teplé vody ve městě Prachatice. Tepelná energie je vyráběna v centrální kotelně IV. b.o.. Elektrická energie je vyráběna v kombinovaném cyklu výroby elektřiny a tepla. Elektřinu vyrábíme od roku 2009 parní točivou redukcí a od roku 2014 také dvěma kogeneračními jednotkami v areálu centrální kotelny. 

Objem výroby tepelné energie je přímo ovlivněn požadavky zákazníků na dodávku tepla pro vytápění, technologické účely a ohřev teplé užitkové vody.

Společnost provozuje 13,2 km teplovodních rozvodů a 8,1 km horkovodních rozvodů. Předání tepla našim zákazníkům zajišťuje 35 výměníkových stanic a 6 domovních plynových kotelen. Teplárna zásobuje tepelnou energií cca 3 000 domácností, průmyslové podniky, organizace a instituce.

Licence:

Společnosti jsou Energetickým regulačním úřadem uděleny licence k podnikání v těchto energetických odvětvích:

  • Skupina 31 – výroba tepelné energie
  • Skupina 32 – rozvod tepelné energie
  • Skupina 11 – výroba elektřiny
 

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: