Média

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. řešilo stejně jako jiní dodavatelé tepla a teplé užitkové vody TUV stížnosti odběratelů na kvalitu TUV, zvláště pak uživatelů bytů napojených na systém centrálního zásobování teplem. Odběratelé si především stěžovali na zabarvení a zákal TUV způsobený sloučeninami železa a jiných nerozpustných látek. Při ohřevu pitné vody (15 °C) na teplotu TUV (45-60 °C) dochází k porušení vápenouhličitanové rovnováhy a nastává vylučování nerozpustných solí, hydroxidů železa, vápníku, hořčíku a vzniká tzv. vodní kámen. TH PT s.r.o. vyzkoušelo různé systémy úpravy TUV, např. magnetickou úpravu a tangenciální odlučovače. Účinnost těchto zařízení však nebyla dostatečná.

V létě 2002 TH PT s.r.o. ve spolupráci s firmou EuroClean s.r.o. zprovoznilo na zkoušku první elektrolytickou úpravnu TUV ve výměníkové stanici v ulici Ševčíkova, z které je zásobováno TUV 81 bytů. Po velmi krátké době se hodnoty množství železa v TUV dostaly pod hranici 0,05 mg/l TUV, přičemž požadavek TH PT s.r.o. byl 0,2 mg/l TUV. Po několikaměsíční zkušenosti s jejím provozem a po dlouhodobém vyhodnocování vzorků TUV bylo rozhodnuto, že TH PT s.r.o. vybaví i další výměníkové stanice úpravnami TUV od fy EuroClean s.r.o. V průběhu měsíců březen a duben 2003 bylo namontováno dalších 7 úpraven TUV EuroClean typu KEUV-TV do výměníkových stanic, které zásobují TUV domy v ulicích Italská, náměstí Přátelství, Česká, SNP, Sokolovská, Na Sadech, Zvolenská, Nemocniční, Slámova, sídliště Pod Hradbami. Jedná se o 1980 bytů a investiční náklady dosáhly 1,148 mil. Kč.

Zařízení využívá principu rozkladu vody a vodných roztoků působením stejnosměrného proudu. TUV vtéká do spodní části elektrolyzéru a po průchodu vody mezi elektrodami se otvory v horní části rozděluje na celou plochu filtrační náplně. Po průchodu vody náplní se filtrovaná voda odvádí ke spotřebitelům. V předem nastavených časových intervalech (v nočních hodinách ) se provádí praní filtru (po dobu 2 minut) zpětným tokem vody. Čištění elektrod se provádí obrácením polarity napětí na elektrodách v předem nastavených časových intervalech. Úpravna EuroClean je zcela ekologická, nepoužívá žádné chemikálie a je bezobslužná.

Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. zajišťuje rozbory TUV z jednotlivých lokalit a na místě provádí měření množství železa v TUV přenosnou soupravou. Výsledky ukazují na to, že TUV upravená jednotkami KEUV-TV firmy EuroClean s.r.o. splňuje s rezervou požadavky státní normy na TUV z hlediska obsahu železa, zabarvení a zákalu. Stížnosti odběratelů, správců a majitelů domů po instalaci úpraven skončily.

 

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: