Aktuality

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

PRACHATICKÁ TEPLÁRNA ÚSPĚŠNĚ UDRŽELA CENY TEPLA ZA ROK 2023

Mám radost oznámit našim odběratelům, že se nám podařilo udržet ceny tepla ve výši cen předběžných na rok 2023. Pro odběratele to znamená, že za rok 2023 nebude docházet k žádné formě vyúčtování např. nedoplatku. Tato pozitivní zpráva přichází v době, kdy mnoho lidí čelí ekonomickým výzvám. Tento pozitivní výsledek plyne z našeho závazku poskytovat městu Prachatice efektivní a spolehlivá energetická řešení v oblasti zásobování teplem a teplou vodou.

Během posledních šesti let se naše ceny tepla řadí mezi nejstabilnější v porovnání s ostatními teplárnami využívajícími spalování zemního plynu. I přes nestálost a rostoucích nákladech na energetickém trhu jsme byli schopni udržet cenovou stabilitu. Našim odběratelům jsme v předchozích letech umožnili dosahovat úspor v nákladech na teplo v řádech deseti tisíc korun.

Přináším konkrétní příklad, jak naše služby významně přispívají k úspoře nákladů na vytápění pro domácnosti v Prachaticích.

Celková průměrná roční spotřeba tepla a teplé vody pro domácnost je 30 GJ/rok. Za naší aktuální ceny 689,92 Kč/GJ s DPH činí roční náklady na vytápění přibližně 20.700 Kč/rok. V porovnání s průměrnou cenou na trhu za GJ v letech 2022 a 2023, která dosahovala 1200 Kč/GJ, se ukazuje, že naši zákazníci ušetřili významnou částku. V ostatních městech, kde teplárny spalují zemní plyn, byly roční náklady na vytápění v průměru 36.000 Kč/rok. To znamená, že průměrná domácnost v Prachaticích za tyto roky ušetřila více než 30.000 Kč ve srovnání s jinými městy.

Tento příklad jasně ukazuje, že naši zákazníci měli výhodu. Udržet ceny tepla na stejné úrovni během období vysokých nákladů a nestability dodávek energie znamenalo pro naše odběratele jistou a předvídatelnost svých nákladů.  

Tepelné Hospodářství Prachatice si plně uvědomuje svou roli a závazky k odpovědnému energetickému hospodaření. Sledujeme budoucnost s vizí udržitelnější energetiky pro všechny a aktivně hledáme cesty a příležitosti k minimalizaci rostoucích nákladů ve službách a energetice. To zahrnuje např. zavádění inovativních přístupů k poskytování flexibilních dodávek elektrické energie, modernizace zařízení a pravidelné investice do soustavy zásobování teplem.

 

Ing Petr Kolín

Jednatel společnosti

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: