Aktuality

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

CENY TEPLA 2024

Tisková zpráva k předběžným cenám tepelné energie na rok 2024.

Cenotvorbu tepelné energie ovlivňuje celá řada faktorů. Některé můžeme eliminovat, jinými naopak příznivě regulovat cenu pro koncového zákazníka, avšak mnohé z nich se našemu vlivu zcela vyhýbají. Zásadní negativní dopad na kalkulaci cen tepelné energie na rok 2024 představuje cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. V cenovém rozhodnutí došlo k navýšení regulovaných cen o 30 % oproti roku 2023. Změna regulované složky se plošně promítne do faktur všech dodavatelů plynu. V našem případě se tato složky zvedne o cca 4 mil. Kč/rok. Stejným směrem, tedy k navyšování ceny působí rovněž inflace, která aktuálně  dosahuje 8,5 %. Samostatnou kapitolou, která ovlivňuje cenu tepla je zvýšení sazby DPH z 10 % na 12 % s platností od 1. 1. 2024.

Teplárna svým strategickým rozhodnutím dlouhodobě nakupovala plyn s důrazem na stálou cenovou hladinu tak, aby konečná cena tepla byla pro odběratele přívětivá. Tento postup, který přispívá k cenové stabilitě, se nyní jednoznačně osvědčil.  Díky tomu máme i pro rok 2024 stále fixovanou velmi příznivou cenu plynu ve výši 21,3 €/MWh.

Další dobrou zprávou je, že opět díky přičinění naší společnosti, se nám na příští rok podařilo dojednat navýšení výkupní ceny elektřiny, která částečně uleví růstu nákladů, jež by bylo jinak rovněž nutné promítnout do koncové ceny.

 V důsledku výše uvedeného dojde sice s platností od 1. 1. 2024 k celkovému navýšení cen tepelné energie o cca 14 %, avšak nominální cena za 1 GJ, resp. 1kWh bude stále patřit mezi nejnižší v České republice a hluboko pod cenovým průměrem či ekvivalentem elektrické energie. Pokud pak srovnáme ceny tepla 2023 a 2024 přepočtené právě na jednotku kWh, jde o růst ve výši 0,35 Kč/kWh. Tedy z částky 2,48 Kč/kWh na částku 2,83 Kč/kWh s DPH. Ve srovnání s cenou elektrické energie tedy prakticky třetinová částka. Pro většinu našich odběratelů představuje cenová změna nárůst o 96,5 Kč/GJ s DPH. Při průměrné spotřebě tepla se jedná o měsíční navýšení nákladů domácnosti cca 200 Kč/měsíc. Ceníky tepelné energie jsou k dohledání na webových stránkách naší společnosti: https://www.thpt.cz/cena-tepla.html

                                                                                        Aktuální ceník tepelné energie pro rok 2024 a srovnání s rokem 2023

Od roku 2017 jsme stabilizovali cenu tepla na průměrné částce 692 Kč za GJ s DPH. Tato cena zůstala pro naše odběratel zachována i v době, kdy se cena za 1 GJ pohybovala i za částku 2500 Kč/GJ! Výsledná cena za rok 2023 se bude u většiny tepláren pohybovat v rozmezí 1100 – 1500 Kč/GJ. Na základě vývoje hospodaření v naší společnosti předpokládáme, že výsledné ceny tepla za rok 2023 zůstanou stejné jako ceny předběžné. Můžeme tak zatím potvrdit slib daný našim odběratelům, že v tomto komplikovaném roce 2023 cenu tepla zachováme a nezdražíme, tedy nečeká naše odběratele ve většině případů významné doúčtování.

 Asociace dodavatelů tepla a technologií ADTT, kde je prachatická teplárna členem, udělala přehled o cenách tepelné energie na rok 2024, které jsou v rozmezí přibližně 900-1400 Kč/GJ vč. DPH na patě objektu u plynových zdrojů v rámci celé České republiky. I po úpravě cen zůstává dodávka tepla z Tepelného hospodářství Prachatice, jak již bylo uvedeno, jednou z nejnižších v ČR.

 

                                                                                                           Graf porovnání cen tepla 2024 v blízkém regionu

Tepelné hospodářství Prachatice se chce i v dalších letech orientovat na rozšíření stávající kombinované výroby elektřiny a tepla KVET. Výroba elektřiny a nabízení služeb výkonové rovnováhy bude do budoucna klíčovým úsilím při zachování stabilních cen tepelné energie. Intenzivně pracujeme na plánovaných investicích do fotovoltaické elektrárny v objektu kotelny a rozšíření výroba elektřiny o třetí kogenerační jednotku. Zachovány jsou i strategické investice do modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení centrálního zásobování teplem.

Městská teplárna dokázala za poslední roky ušetřit svým odběratelům v rámci energetické krize nemalé finanční prostředky. Pevně věřím, že i nadále zůstaneme pro město Prachatice spolehlivým výrobcem a dodavatelem tepelné energie.

 

 

Ing. Petr Kolín, jednatel společnosti

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: