Aktuality

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

ZEMNÍ PRÁCE - NA SADECH

Oznámení o zahájení stavebních prací.

V termínu od 31.7.2023 do 31.8.2023 budou probíhat v lokalitě ulice SNP zemní práce spojené s výměnou teplovodního potrubí. Jedná se o 6. etapu kompletní rekonstruce rozvodů centrálního zásobování teplem na sídlišti Na Sadech. Součástí etapy je výměna topného a teplovodního (TUV) potrubí do objektů č.p. 565, 566, 567, 557 a prodejny potravin (Raušer). Zemní práce budou probíhat formou výkopových sond, do kterých bude umístěno nové flexibilní předizolované potrubí. Během prací dojde k dopravnímu omezení v křižovatce ulic SNP a Sokolovská. Součástí výměny potrubí bude odstávka teplé vody (TUV) viz. tato zpráva

Ing. Petr Kolín

jednatel splečnosti

Příloha: situace zemních prací ulice SNP sídliště Na Sadech - situace_zemnich_praci

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: