Aktuality

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

VÝSLEDNÉ CENY ZA ROK 2022

Za teplo si nepřiplatíte

Máme pro vás dobrou zprávu. Výsledné ceny tepla za rok 2022 odpovídají těm předběžným. To znamená, že jsme nezdražili.

Jak tvoříme ceny? A proč máme dvě? Vždy před začátkem roku probíhá cenová kalkulace, ve které modelujeme odhad, co se bude dít. S ekonomikou, prodejem tepla, nákupní cenou surovin, komodit a makro i mikroekonomickou situací. Výsledkem této předběžné kalkulace je tzv. „předběžná cena“. To je ta suma, kterou nám platíte každý měsíc na základě skutečně odebraného množství tepla.

Teprve po skončení roku jsme schopni vyčíslit reálné náklady. Výsledkem této kalkulace je tzv. „výsledná cena“. Vyúčtováním dochází k rozdílu mezi cenou předběžnou a výslednou. To se vám následně promítne či nepromítne ve formě přeplatku či nedoplatku. Ale v našem případě došlo ke shodě. To znamená, že si můžete vydechnout. Předběžná a výsledná cena jsou stejné. To znamená, že se nemusíte bát koncové faktury ve formě nedoplatku.

U běžného nájemníka v bytě však nastane jiná situace. S velkou pravděpodobností obdrží přeplatek či nedoplatek. Proč tomu tak je? Jde o stejnou situaci jako např. při odběru elektřiny. Za dodávku tepla totiž nájemník platí majiteli domu formou pevných měsíčních záloh. Majitel domu následně provede vyúčtování na základě skutečně odebraného množství tepla, přijatých záloh a naší výsledné ceny. Pokud nájemník obdrží fakturu s nedoplatkem, neznamená to, že teplárna zdražila. Příčinou mohou být chybně nastavené zálohy nebo zvýšený odběr tepla.  

I přes nečekané skutečnosti uplynulého roku, kdy např. průměrná míra inflace za celý rok 2022 činila 15,1 % či docházelo k historicky nejvyšším cenám za plyn a elektriku, jsme udrželi výsledné ceny ve shodě.

Těší mě, že prachatická teplárna ukázala svůj potenciál v hospodaření, kvalitě personálu a technologických zařízení. A hlavně, že nezatížila vás, prachatičáky.

Aktuální ceník výsledných a předběžných cen najdete zde.

 

 

Ing. Petr Kolín

Jednatel společnosti

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: