Aktuality

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

CENY TEPLA NA ROK 2023

Na zakladě předběžné kalkulace, kdy došlo k započítání všech ekonomicky oprávněných nákladů a předpokládaného množství prodaného tepla s ohledem na prodej v předešlých obdobích, stanovuje dodavatel předběžné ceny tepla pro rok 2023. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. schválila dne 12. 12. 2022 předložené ceny tepla na rok 2023. Ty se nijak neliší od cen na rok 2022. Staronový ceník tepla najdete zde.

Předpoklad zachování cen tepla vychází z vyvážených ekonomických kroků, mezi které patří např. fixace cen zemního plynu na roky 2023, 2024 a zvýšení výkupu elektrické energie z kombinované výroby. Díky těmto krokům a mnoha dalších strategických opatření zůstávají ceny tepla z prachatické teplárny ve stejné výši. 

Výsledná cena tepla za kalendářní rok 2022 bude dodavatelem odběrateli vyúčtována na základě výsledné kalkulace za kalendářní rok 2022, při zohlednění skutečné výše oprávněných nákladů a skutečného celkového množství dodaného tepla za ukončený kalendářní rok. Výsledná kalkulace bude vždy provedena v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Ing. Petr Kolín

jednatel společnosti

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: