Aktuality

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

AKTUALIZOVÁNO - PŘÍSPĚVEK NA TEPLOVláda ČR na svém jednání dne 5. 10. 2022 
zrušila platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, tj. úsporný tarif pro rok 2023.  Pro naše zákazníky odebírající teplo to znamená zrušení nutnosti zasílání formulářů s žádostí o příspěvek na teplo.


-----------------------------------------------------------------


Informace k podání žádosti pro příspěvek na úhradu nákladů za teplo podle Nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

Vážení zákazníci,

dovoluji si Vás informovat o vládním opatření na pomoc s energiemi, které se týká domácností s centrálním vytápěním CZT. Dle Nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, byl stanoven postup a výše příspěvku. Výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na odběrné místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě a výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení, je stanoven ve výši 4500 Kč.

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu obdrží letos pomoc všechny domácnosti automaticky. Pro získání příspěvku v příštím roce bude muset zákazník v teplárenství, tedy typicky SVJ, MSDB, SBD apod. předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů využívaných k bydlení dodavateli tepelné energie tj. Tepelnému hospodářství Prachatice. Úplné a pravdivé informace budou předány na formuláři – žádost zákazníka v domě s byty a zákazníka domácnosti v rodinném domě o zohlednění příspěvku na úhradu nákladů, která je ke stažení níže. Dodavatel tepelné energie následně předá tento údaj operátorovi trhu s energiemi OTE a ten pak s dalšími informacemi a finančními prostředky zpátky dodavatelům. Dodavatel tepelné energie je pak povinen zohlednit příspěvek do nejbližší zálohy nebo vyúčtování zákazníkovi. 

Vyplněné a podepsané žádosti budeme přijímat v elektronické podobě na emailové adrese th-pt@seznam.cz nebo do datové schránky Tepelného hospodářství Prachatice s.r.o. (yps6uvq)

Veškeré žádosti přijaté elektronicky musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem nebo musí obsahovat věrný a čitelný vlastnoruční podpis. Typicky se jedná o naskenovaný dokument. Žádosti budeme přijímat i v listinné podobě doručené osobně nebo na adresu pro doručování: Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o., Nádražní 52, 383 01 Prachatice.

V případě dalších dotazů a doplnění informací jsme Vám plně k dispozici. 

Ing. Petr Kolín

jednatel Tepelného hospodářství Prachatice s.r.o.

PŘÍLOHA KE STAŽENÍ

zadost_prispevek_na_uhradu_nakladu_za_teplo

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: