Aktuality

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

Zajištění dodávky tepla a teplé vody

Dobrou zprávou je, že náš dodavatel zemního plynu má pro nás plyn předkoupen a může tak lépe dostát svým závazkům. V případě vyhlášení regulačních stupňů patříme jako poskytovatel tepla mezi skupinu, kterým se dodávka plynu omezuje mezi posledními. I s touto nejkrajnější variantou počítáme v rámci krizového scénáře, který v takovém případě předpokládá aktivaci záložního paliva lehkého topného oleje. Věříme, že k tomuto opatření nebudeme muset přistoupit. Pokud se tak ale stane, můžeme prachatičáky ubezpečit, že naše kotelna je k tomu plně připravena a spalování LTO nijak neohrozí kvalitu ovzduší v našem městě. Podléhá totiž přísným emisním kontrolám stejně jako spalováním zemního plynu.

Ing Petr Kolín, jednatel společnosti

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: