Aktuality

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

Sbírka na pomoc Ukrajině

Zaměstnanci Tepelného hospodářství Prachatice s.r.o. vyjadřují svoji solidaritu a podporu veškerému ukrajinskému lidu a jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu. V souvislosti s válečným konfliktem byla mezi našimi zaměstananci uspořádána finanční sbírka, kterou chceme věnovat těm, kteří jsou do konflktu vtaženi bez možnosti se bránit a pro Ukrajinu představují její budoucnost. Ukrajinským dětem. Prostřednictvím Českého červeného kříže byla na speciální účet č. 333999/2700, variabilní symbol 1502, specifický symbol 55555 odeslána částka ve výši 10.000 Kč. Vybrané finanční prostředky budou použity na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. 

Jsme s Vámi, Ukrajino......

Zaměstnanci THPT s.r.o.

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: