Aktuality

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

Informace z provozu - spalování záložního paliva

Vážení spoluobčané,

Tepelné hospodářství Prachatice si Vás dovoluje informovat o provedení zkoušek a seřízení technologie spalování záložního paliva ve svém provozu. V důsledku toho může dnes 02. března 2022, případně v dalších dnech, docházet krátkodobě k větší tmavosti kouře z komína centrální kotelny v ulici Italská. Důvodem těchto prací je zajistit provozuschopnost našeho provozu na případné problémy s dodávkou primárního paliva. Upozorňuji, že se nejedná o poruchu ani dlouhodobý stav. Veškeré prováděné činnosti mají za cíl pouze ověřit funkčnost a připravenost systému. Jedná se o běžný proces, který nemá vliv na kvalitu a bezpečnost dodávek tepelné energie. 

Děkuji Vám za pochopení.

Ing. Petr Kolín

jednatel společnosti 

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: