Aktuality

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

Předběžné ceny tepla pro rok 2022

Nezdražujeme - předběžné ceny tepla na rok 2022 zůstávají stejné jako v roce 2021!

Z výsledku předběžné kalkulace, kdy došlo k započítání všech ekonomicky oprávněných nákladů a předpokládaného množství prodaného tepla s ohledem na prodej v předešlých obdobích, stanovuje dodavatel předběžné ceny tepla pro rok 2022 ve stejné výši jako na rok 2021. Ceny tepla najdete zde.

Předběžné ceny tepla na rok 2022 se nezvyšují. Předpoklad zachování cen tepla vychází z vyvážených ekonomických kroků v Tepelném hospodářství Prachatice s.r.o., mezi které patří např. fixace cen zemního plynu na další roky a zajištění progresivního výkupu elektrické energie. Díky těmto krokům a mnoha dalších strategických opatření zůstávají ceny tepla z prachatické teplárny neměnné a svým zákazníkům přinášíme jistotu v době, kdy většina dodavatelů energií zdražuje.     

Předběžná cena na rok 2022 je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ze kterého plynou, mimo jiné, proměnné a stálé ekonomicky oprávněné náklady.

Výsledná cena tepla za kalendářní rok 2022 bude dodavatelem odběrateli vyúčtována na základě výsledné kalkulace za kalendářní rok 2022, při zohlednění skutečné výše oprávněných nákladů a skutečného celkového množství dodaného tepla za ukončený kalendářní rok. Výsledná kalkulace bude vždy provedena v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Platby za spotřebu tepla vycházejí ze skutečně odebraného množství, které se měsíčně odečítá na příslušných odběrných místech. Měření tepla zajišťují kalorimetrické měřiče, které jsou pravidelně, dle zákona o metrologii, cejchovány v akreditované laboratoři.

Ing. Petr Kolín

jednatel společnosti

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: