Aktuality

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

Rozúčtování teplé vody

Vážení odběratelé,

Jako každý leden, tak i v ten letošní provádíme rozúčtování teplé (dříve užitkové) vody. V minulém roce byla snížena sazba DPH a to jak na teplo (včetně tepla v teplé vodě), tak na vodné. Snížení daně na teplo nabylo platnost již 1. ledna, ovšem na vodné až 1. května. Tato změna, nestandartně v průběhu roku přinesla administrativní problémy, díky kterým musela být provedena v květnu fakturace studené vody za první čtyři měsíce a nyní fakturujeme dalších osm měsíců. Ze stejného důvodu je také letošní rozúčtování provedeno cestou dvou samostatných faktur – faktury za „teplo v teplé vodě“, které je potřebné pro ohřátí studené vody a samotná spotřebovaná studená voda (na vstupu do zásobníku teplé vody - bojleru).
Děkujeme za pochopení a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Stručné vysvětlení pojmů na vašich fakturách:

  • TV-teplo – teplo, ohřívající topnou vodu, potřebnou k ohřátí radiátorů (fakturační jednotka je gigajoul – GJ)
  • Teplá voda-teplo – teplo, potřebné k ohřátí studené vody v zásobníku (bojleru), která dále putuje do vašich koupelen a kuchyní (fakturační jednotka je gigajoul – GJ)
  • Teplá voda-voda – studená voda, vstupující do zásobníku, určená k ohřátí před dodávkou k odběratelům (fakturační jednotka je m3)

Nejčastější dotazy k rozúčtování teplé vody jsou zodpovězeny zde.

J. Bauer - TH Prachatice

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: