Aktuality

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

Odstávka teplé vody pro sídliště Na Sadech, Pod Lázněmi a bytový dům Štodvín

Vážení odběratelé,

Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. Vám oznamuje, že v souladu se zněním § 4 bodu (5) Vyhlášky č. 194/2007 Sb., dojde v důsledku plánované rekonstrukce výměníkové stanice VS Lázně a VS Sady
k přerušení dodávky teplé vody ve vašem domě.


Termín odstávky teplé vody na sídlišti Pod Lázněmi proběhne: od 10. 8. 2020 do 21. 8 .2020
Konkrétně se jedná o č.p. 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 812, 813, 814, 815 ,816, 817, 818, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827 a 828

Termín odstávky teplé vody na sídlišti Na sadech + bytový dům Štodvín proběhne: od 3. 8. 2020 do 7. 8. 2020
Konkrétně se jedná o č.p. 407, 408, 409, 410, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 a 134


Po opětovném zprovoznění může zpočátku docházet k mírnému zakalení teplé vody.

Vám, našim zákazníkům se velmi omluváme za vzniklé komplikace a zároveň Vás ubezpečujeme, že vynaložíme maximální snahu, aby odstávka proběhla v co nejkratším termínu a služba spojená s dodávkou teplé vody byla co nejdříve obnovena.

© Copyright 2020 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: